OFERTA / OFFER


Heterodon nasicus 2020  SOLD OUTHeterodon nasicus 2019  SOLD OUT

Węże wydajemy TYLKO osobom pełnoletnim, lub w obecności rodzica/opiekuna.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przekazania węża, w przypadku, gdy uznamy, iż nowy właściciel nie będzie w stanie zapewnić właściwych warunków bytowych.

Wszystkie heterodonki są naszą nadwyżką hodowlaną i opuszczają hodowlę po minimum dwóch miesiącach od daty wyklucia, podczas których następuje ich biologiczny wzrost. Każdy heterodon trafi do nowego domu w doskonałej kondycji, po 3-5 samodzielnych posiłkach. Zapewniamy pomoc i wsparcie w opiece nad maluchem.

Odbiór osobisty w naszej hodowli.