OFERTA / OFFERHETERODON ZACHODNI (Heterodon nasicus)
---

Wszystkie wężyki opuszczają naszą hodowlę po minimum trzech samodzielnych posiłkach (możliwość wcześniejszego wydania, na wyraźne życzenie nowego właściciela). Rezerwacja wybranego węża jest możliwa po wpłaceniu bezzwrotnego depozytu w wysokości 20% ceny. W przypadku, kiedy zarezerwowany wąż padnie, zachoruje, lub w inny sposób nie będzie nadawał się do opuszczenia naszej hodowli - depozyt zostanie zwrócony.

---

All snakes leave us after three meals (there is a possibility of earlier pick up, at the request of the new owner). Reservation of the selected snake is possible after paying a non-refundable deposit (20% of the price). In case when the reserved snake dies, gets sick, or otherwise will not be suitable for rehoming - the deposit will be refunded.